นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารกรมเจ้าท่า โดยมี นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:14 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ