นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความพร้อมความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและการจราจรทางน้ำ ตามแผนรักษาความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการรับรู้มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พร้อมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วันที่:23 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ