นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 1

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เพชรบุรี กรุงเทพฯ

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ