นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า

นายอธิรัฐ
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า
ฉลองวันแห่งความรัก ท่าเรือออกแบบตามสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียกว่า “โบซาร์
ผสมผสานกับ นีโอคลาสสิก” ตบแต่งให้มีความสวยงาม พร้อมเป็น
LandMark ที่สำคัญ และเป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์
กรุงเทพมหานคร

วันที่:17 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ