นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯและคณะตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้างและท่าเรือเทเวศร์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯและคณะตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้างและท่าเรือเทเวศร์ ที่ให้บริการเรือโดยสารเรือข้ามฟากและเรือท่องเที่ยว โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม รายงานผล การดำเนินงาน

 

วันที่:18 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ