นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ” โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ6 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พญาไท กรุงเทพฯ

นายสุรชัย  บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า
ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบ
นิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ”
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ
6 ปี เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พญาไท กรุงเทพฯ 

วันที่:06 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ