นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี

นายสุรชัย
บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงิน
บริจาคให้แก่ มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี
เมื่อวันที่
19 สิงหาคม
2559 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 

วันที่:19 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ