นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่:07 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ