นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 14 ปี

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 14 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่:10 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ