นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร

วันที่:01 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ