นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ 

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ