นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เนื่องในโอกาส 87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เนื่องในโอกาส 87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่:24 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ