นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการกุศล “มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 120 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายสุรชัย
บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการกุศล
มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 120 ปี เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2560
ณ บริเวณตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่:26 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ