นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในพื้นที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 (เชียงใหม่) และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และสาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ (ผอ.สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้) นายวรรณชัย บุตรทองดี (ผอ.กองวิศวกรรม) นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ (ผอ.สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนำ้)และนายชัยโรจน์ คงบรรณ (วิศวกรโยธาชำนาญการ) โดยมีนายสุชิน รัตนเสถียร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และนายพิศิษฐ์ ธุดี (ผอ.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษาทางนำ้ภายในประเทศใน ปีงบประมาณ 2560-2562 และติดตามการดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษาทางนำ้ภายในประเทศในปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 โดยมีนายพิศิษฐ์ ธุดี ผอ.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 เป็นผู้บรรยาย 

หลังจากนั้นติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เรื่องสิ่งล่วงล้ำลำนำ้ ตรวจสภาพลำนำ้เพื่อบังคับใช้กฎหมาย แก้ปัญหาตลิ่งพังทลาย และโครงการปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช บรรยายโดยนายสุชิน รัตนเสถียร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่:15 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ