นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 
อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว อีกทั้ง ยังได้เน้นย้ำกำชับและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือต่างๆ ในเรื่องการลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม รวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1.เรือด่วนเจ้าพระยา มีจำนวนทั้งหมด 51 ลำ ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว จำนวน 40 ลำ พบควันดำจำนวน 3 ลำ ซึ่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ทำการเช็คปั๊มหัวฉีดเครื่องยนต์ทุกวัน พร้อมเข้มงวดกวดขันนายท้ายเรือ 
ลดอัตราการเร่งขณะเรือเข้าเทียบท่า ประกอบกับให้ลดความเร็วในช่วงชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งเรือด่วนเจ้าพระยายังได้ดำเนินการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อย

2.เรือคลองแสนแสบ มีจำนวนทั้งหมด 55 ลำ ดำเนินการตรวจสอบครบทั้งหมดแล้ว พบควันดำจำนวน 6 ลำ ซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วจำนวน 5 ลำ อีก 1 ลำ คาดแล้วเสร็จในวันนี้ (23 มกราคม 2562) ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง อีกทั้ง ได้เข้มงวดการเดินเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเพื่อลดการเกิดควันดำ และให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในทุก 15 วัน

3.เรือคลองภาษีเจริญ มีเรือให้บริการจำนวน 10 ลำ ดำเนินการตรวจสอบครบแล้ว พบเรือที่อาจเกิดความเสี่ยงจำนวน 2 ลำ ซึ่งให้ไปดำเนินการแก้ไขแล้ว

4.เรือท่องเที่ยว เช่น เรือทัวร์ เรือแท็กซี่ เรือหางยาว กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือ ไม่เร่งเครื่องมากจนเกินไป ซึ่งทางผู้ประกอบการยืนยันให้ความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน และกำชับผู้ประกอบการให้หันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการใช้เครื่องยนต์โดยสารและลดการเร่งเครื่องของเรือต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมมือในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม

วันที่:23 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ