นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

วันที่:04 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ