นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช

         วันที่ 5-6 พฤศจิกายน
2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายวิชัย คำคง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช นายอนันต์ แก้ววิเชียร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอท่าศาลา รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าศาลา (นายชัยศักดิ์
สุจริตธนรักษ์ ) และปลัดป้องกันภัยอำเภอท่าศาลา (นายพันธกานต์ รัชณรงค์)
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (
feldspar) จมลงกีดขวางบริเวณปากร่องน้ำท่าศาลา ตำบลปากน้ำ
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้การเดินเรือเข้า-ออกของประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ประกอบกับใกล้เริ่มช่วงฤดูมรสุมของฝั่งอ่าวไทย
การเดินเรือเข้า-ออกร่องน้ำยิ่งอันตรายยิ่งขึ้น


         หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา
(นายดลรอหมาน โต๊ะเตบ) โต๊ะอิหม่ามบ้านท่าสูงบน ผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนผู้ใช้ร่องน้ำ ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่าได้แจ้งถึงภารกิจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรือขนแร่จม
และได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำและผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมโดยจะทำการนำเรือลำเลียงแร่ที่จมบริเวณปากร่อง
ออกจากร่องน้ำเป็นอันดับแรก
และจะทำการขุดลอกร่องน้ำปรับระดับความลึกให้ได้ตามเกณฑ์ ภายใน 45 วัน
ทั้งนี้ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนได้รับทราบภารกิจและเข้าใจในขั้นตอนแก้ไขปัญหาครั้งนี้
และขอให้กรมเจ้าท่าเร่งดำเนินการ
เนื่องจากเจ้าของเรือดำเนินการกู้มาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถกู้เรือได้
จนเรือของประชาชนผู้ใช้ร่องน้ำบางลำได้รับความเสียหายไปบางส่วนแล้ว

วันที่:06 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ