นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามส่งมอบงาน พร้อมกล่าวมอบหมายภารกิจ หน้าที่ การบริหารงานในตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแด่นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.39
น. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามส่งมอบงาน พร้อมกล่าวมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ การบริหารงานในตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแด่นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
โดยมีนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมชาย
สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นายกริชเพชร
ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องท่าจีน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:02 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ