นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 จังหวัดพังงา

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมภพ ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ร่วมพบปะประชาชน และหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม ตำบลเกาะคอเขา และตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จังหวัดพังงา 

ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนบ้านน้ำเค็มเกิดจากความตื้นเขินของร่องน้ำคลองน้ำเค็ม และคลื่นลมทำให้การเดินเรือในร่องน้ำไม่ปลอดภัย การจอดเรือบริเวณท่าเรือข้ามฟากบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมในช่วงมรสุม เนื่องจากแนวสันทรายตามธรรมชาติที่มีส่วนช่วยกันคลื่นให้แก่ท่าเรือและการเดินเรือได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ทำให้ร่องน้ำมีตะกอนทับถมอย่างรวดเร็ว และการเดินเรือไม่ปลอดภัย ช่วงฤดูมรสุม ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับทราบปัญหาแล้ว โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเข้าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำเค็มตามแนวร่องน้ำเดิมขนาดความกว้างก้นร่องน้ำ 40 เมตร ลึก 2 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด โดยคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะดำเนินการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น และขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงคมนาคม แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตประกาศของสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าจึงได้ประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขอยกเว้นกรณีของทางราชการที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องสัญจรทางน้ำ เพื่อที่จะดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นต่อไป

วันที่:08 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ