นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี

นายสมพงษ์
จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วม
เป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท
ครบรอบ 13 ปี
เพื่อแสดงความยินดีและมอบเงินร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
กรมทางหลวงชนบท

วันที่:09 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ