นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย ครบรอบ 84 ปี พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมฯ

   วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 20:00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย ครบรอบ 84 ปี พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วม โดยมีเรือตรีเสนีย์ มัชฌิมวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนำร่อง กล่าวรายงาน ในการนี้ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีฯ (สส) ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณให้กับเจ้าพนักงานนำร่องที่เกษียณอายุราชการ นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีฯ (มฐ) ให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินการสำนักนำร่อง โดยมีตัวแทนสายเรือผู้ประกอบการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ