นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานร่วมสนันสนุนการจัดงานประชุมธนาคารออมสินโลก (WSBI ANNUAL MEETINGS 2016) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วันที่:21 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ