นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน และพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน
และพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่:02 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ