นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา และท่าเทียบเรือ อบจ. คลองจิหลาด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จังหวัดกระบี่

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา และท่าเทียบเรือ อบจ. คลองจิหลาด โดยรับฟังรายงานจากนายบุญเชาว์ ตั้งสิริไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมทั้งลงเรือเพื่อตรวจความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบประกาศนียบัตรคนประจำเรือ และกำชับให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสวมเสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางน้ำ จากนั้นเดินทางไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ได้รดน้ำขอพรจากรองอธิบดีฯ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ