นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยรับฟังรายงานจากนายกรกฤช ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ในการตั้งจุดประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน การจัดชุดออกตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 8 ท่า รวมทั้ง ได้เดินทางไปตรวจท่าเทียบเรือซีทราน ท่าเทียบเรือลมพระยา และท่าเทียบเรือบางรักษ์ เพื่อตรวจความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบประกาศนียบัตรคนประจำเรือ และท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางน้ำอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ