นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 43 จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 43 จังหวัดพังงา เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำให้กับเยาวชนในจังหวัดพังงา จำนวน 120 คน โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโพธิธรรมประภาส ร่วมในพิธี 

วันที่:18 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ