นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมประชุมหาแนวทาง รับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเล็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ นายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และนายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ ร่วมประชุมหาแนวทาง และรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือ โดยได้ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเล็ก ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยธนารักษ์พื้นที่ตราด ด่านศุลกากร นายอำเภอคลองใหญ่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเล็ก สมาคมผู้ค้าชายแดน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดตราด หน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ กรมเจ้าท่า การบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ซึ่งคณะฯจะนำไปเสนอกระทรวงคมนาคม ในการประชุมที่กระทรวงคมนาคม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งได้เดินทางไปดูการบริหารจัดการท่าเรือ ส กฤตวัน อำเภอหาดเล็ก จังหวัดตราด เพื่อรับฟังปัญหา ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะ

วันที่:19 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ