นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือหลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือสำหรับเรือโดยสารท่องเที่ยว” ณ จังหวัดพังงา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือหลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือสำหรับเรือโดยสารท่องเที่ยว” โดยมี นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา กล่าวรายงานฯ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถจาก สถานีอุทกศาสตร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, บริษัท ฮัลมารีน จำกัด, บริษัทเอทนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด และจาก บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และทีมวิทยากรจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว คนประจำเรือโดยสารท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักรและลูกเรือ จำนวน 120 คน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ เรียนรู้ การถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่ผ่านมา แนวทางถือปฏิบัติที่ถูกต้อง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก เป็นการยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือโดยสารท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 และแนวทางในการปฏิบัติในการ แจ้งเรือออกจากท่า (Check Point) ตามรายการตรวจเรือ (Check List) จำนวนท่าเรือ 23 ท่า ในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่:02 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ