นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านวิชาการ) นำคณะผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization, lMO) โดยมีนางธันยา เลาหทัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Webex) หารือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ( lMO Member State Audit Scheme – IMSAS )

วันที่:06 พฤษภาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ