นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมเจ้าท่า โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมเจ้าท่า โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับกรมเจ้าท่า ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมพระราชพิธี การดูแลความปลอดภัยท่าเรือ การทำความสะอาด โดยการเก็บตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. 2020-2021 สมัยที่ 8
3. ระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำ(VTS )
4. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ อาทิ ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรือขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ และการขนส่งทางน้ำ อาทิ การพัฒนาการขนส่งสินค้าจากท่าเรือบางสะพาน ไปท่าเรือแหลมฉบัง การพัฒนาท่าเรือระนอง ท่าเรือสงขลา 2
5. การปรับปรุงการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
6. ความเป็นไปได้ในการ(outsource)บุคลากรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
7. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ อาทิ กล้อง CCTV ต้องทำอย่างเป็นระบบ เชื่อมต่อ คมชัด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

วันที่:03 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ