นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ของ TOKYO MOU โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเรือ ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ องค์กรที่ได้รับการยอมรับ(Recognize Organization ; RO) บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า

วันที่:03 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ