นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการอนุวัติการอนุสัญญา MARPOL Annex V และ London Protocol 1996

นายศรศักดิ์
แสนสมบัติ  อธิบดีกรมเจ้าท่า  กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการอนุวัติการอนุสัญญา
MARPOL
Annex V และ London Protocol 1996  โดยมีหัวหน้าทีมที่ปรึกษาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
 (Ms. Brenda Pimentel)  และคณะทำงานกรมเจ้าท่าภายใต้โครงการ IMO/NORAD  เข้าร่วมการประชุม  เมื่อวันที่ 
13 พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น อาคาร
กรมเจ้าท่า

วันที่:16 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ