นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:13 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ