นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที่:31 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ