นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมาธิการฯ ในการศึกษาดูงานเรื่องปัญหาการบุกรุกปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. … ในการศึกษาดูงานเรื่องปัญหาการบุกรุกปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 37 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

วันที่:05 กรกฎาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ