นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรมเจ้าท่าร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันที่:10 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ