นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับข้อแก้ไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับข้อแก้ไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ “Amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution from ship MARPOL”  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมตวันนา ห้องบองวีวองท์ ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

วันที่:08 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ