นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม IMO/NORAD ระดับสูงระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายศรศักดิ์
แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าภายใต้โครงการ
IMO/NORAD  เข้าร่วมประชุมระดับสูงระดับภูมิภาค
เพื่อติดตามและประมวลผลการดำเนินโครงการของประเทศไทย โดยมีคณะผู้แทนจากกัมพูชา
มาเลเชีย ฟิลิปปินส์  อินโดนีเชีย และเวียดนาม
เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559  ณ เมืองบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่:16 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ