นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด”โครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ … พ.ศ. …(21มาตรา)” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด”โครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ … พ.ศ. …(21มาตรา)” โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ กล่าวรายงานการจัดสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะ ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร2 กรมเจ้าท่า ทั้งนี้ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ร่วมฟังการบรรยายร่วมกับผู้บริการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จำนวน 120 คน

วันที่:24 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ