นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการแถลงการดำเนินงานและกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการแถลงการดำเนินงานและกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

วันที่:29 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ