นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่:12 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ