นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต เพื่อภารกิจด้านความปลอดภัยในทะเล

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต เพื่อภารกิจด้านความปลอดภัยในทะเล โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า และบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เข้าร่วมพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ