นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมเจ้าท่า
กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก
เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว โดยมีนางจิราภรณ์
จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ
ห้องประชุมวิสูตรสาคร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า

วันที่:14 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ