นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ
ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

วันที่:02 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ