นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า
ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจคว
ามพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ชุมทางหาดใหญ่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดสงขลา
และตรวจท่าเรือสงขลา รับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาท่าเรือสงขลา
และแผนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
จังหวัดสงขลา

วันที่:18 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ