นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง พร้อมลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1301 ตรวจเส้นทางการเดินเรือท่าเรือกันตรัง – เกาะตะรุเตา – ท่าเรือกันตรัง และรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เกาะตะรุเตา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ