นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร 5 กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร 5 กรมเจ้าท่า

วันที่:04 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ