นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า โดยสามารถติดตามรับชมการออกอากาศในรายการฯ ได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 20.30 น.

วันที่:22 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ