นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ร่วมพิธีและเข้ารับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ร่วมพิธีและเข้ารับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

วันที่:27 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ