นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ส.ส.) และนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ม.ฐ.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธาน ณ วัดจันทร์กระพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ส.ส.) และนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ม.ฐ.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธาน ณ วัดจันทร์กระพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ วัดจันทร์กะพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหารฯและหัวหน้าหน่วยงาน ของกรมเจ้าท่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ